HOME

ABOUT

SAMPLES

SUBMIT

CONTACT

LINKS

 

 

 

Boy Scouts of American SamoaBoy Scouts of American Samoa
Tafuna
Phone (684) 633-4553
click here to view website


 Tulafono Sikauti
O le Sikauti

1. Talitonuina
2. Faatuatuaina
3. Loto Fesoasoani
4. Fai uo Lelei
5. Agamalu
6. Galuega Alofa
7. Usiusitai
8. Aga Fiafia
9. Tausi Nuu
10. Loto Toa
11. Mama
12. Faaaloalo

Tautoga a le Sikauti
Oute tauto atu, o le a ou faia ma le atoatoa, lo'u tiute i le Atua, ma lo'u atunuu, ma o le a ou usitai i le tulafono a le Sikauti.
I le fesoasoani atu i soo se tagata i soo se taimi, ma o le a ou ola soifua maloloina, ma le malosi ma le mata ala.


 

 

Community Calendar
SubmitTalanei News

Sponsors
Business of the Month Sidebar Logo News for American Samoa

Tune In

Tune In